หน้าหลัก

บริษัท สิทพงศกร จำกัด เป็นบริษัทในเครือพงศกรกรุ๊ป ได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2554
product
new_banner
new-banner_03newepenew-banner

จากที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของตลาด EPE Foam Air Bubble และ ฉนวนกันความร้อนPE ประกอบกับลูกค้ายังมีทางเลือกที่จำกัดในการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม หรือประสบกับความไม่สะดวกในการนำเข้าสินค้าหลายๆอย่างจากต่างประเทศโดยตรง ทั้งจากแหล่งผลิตที่กระจายอยู่และการชำระเงินที่ไม่น่ามั่นใจและหลายครั้งได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง
Untitled-11

เราจึงได้เสนอทางเลือกที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาและรับความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยประสบการณ์และศักยภาพของทีมงาน เรามั่นใจที่จะนำประโยชน์มาสู่กลุ่มลูกค้าอย่างมากโดยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้มีต้นทุนสูง

logo_with_www

ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ที่ 49/4 ม.4 ซ.กิ่งแก้ว 30 ถ.กิ่งแก้ว อ.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Tel :02-750-0343-4 Fax: 02-750-0343-4 ต่อ 11

Was kann ein ghostwriter staat und die ihn tragende gesellschaft tun.