Air Bubble

airbubble2 airbubble1 airbubble4 airbubble3
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประณีตสวยงามใช้ได้นานทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสูญเสีย จากแรงกระแทก ระหว่างการขนย้ายสิ่งของ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับสินค้าที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง   เป็นวัสดุโปรงแสง สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุไว้ภายในได้
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฟองอากาศ 10 มิลลิเมตรและ 25 มิลลิเมตรให้เลือกใช้